Nowoczesne zarządzanie HR !

HR dla mobilnych:
Pulpit Kierownika i Pulpit Pracownika

 

 

O PRODUKCIE

Platforma internetowa Pulpit Pracownika wraz z Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on- line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych. Doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach oraz firmach zatrudniających kilkaset osób. Zapewnia niezawodny przepływ informacji oraz pozwala zarządzać przedsiębiorstwem w prosty – mobilny sposób !

 

 

 

  • Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg wniosków zdefiniowanych w systemie. Pracownik składa elektroniczny wniosek, np. urlopowy, który automatycznie generuje zadanie dla przełożonego lub jego zastępcy. Pracownik ma pełen wgląd do swoich danych kadrowych, danych dotyczących czasu pracy oraz wykorzystania limitów urlopowych. Z poziomu Pulpitu może przeglądać swoje wypłaty, czy deklaracje podatkowe.
  • Platforma zapewnia szybki podgląd obecności pracowników. Wgląd w planowane nieobecności pozwala na organizację czasu pracy oraz ustalenie zastępstw. Definiowalne zestawienia czasu pracy zostały zaprojektowane z myślą o ergonomicznym wprowadzaniu rzeczywistego czasu pracy dla wielu pracowników. Kierownik może te dane modyfikować. Dostęp do statystyk pozwala na kontrolę ilości nadgodzin, a podgląd listy badań i szkoleń BHP pozwala sprawdzić ich terminowość.
  • Kierownik poprzez pulpit widzi wszystkie wnioski pracowników, którymi zarządza. Lista powiadomień pozwala na sprawdzenie etapu na jakim znajduje się dany wniosek. Dokumenty przechodzą przez kolejne etapy wg ustalonej w systemie ścieżki. Od oczekującego po zaakceptowany czy odrzucony. Dokumenty otrzymują odpowiednio statusy: oczekujący, zaakceptowany, odrzucony. Z kolei zasobnik dokumentów umożliwia przechowywanie i udostępnianie dokumentów jako załączników (np. skany). Pracownik widzi swoje dokumenty za pośrednictwem Pulpitu Pracownika. Dokumenty można pobierać i drukować.

PULPIT KIEROWNIKA

Poznaj najważniejsze funkcje modułu.

 

 

PANEL UŻYTKOWNIKA

–przedstawia wybrane przez użytkownika elementy np. powiadomienia, informacje, elementy pulpitów pracownika/kierownika, elementy pulpitu kontrahenta lub elementy pulpitu klient biura rachunkowego. Obok przedstawiamy przykład użycia elementów pulpitów pracownika/kierownika.

 

 

 

WGLĄD W DANE KADROWE

–w sekcji ’Dane kadrowe’ zawarte są informacje dotyczące podstawowych danych kadrowych pracownika takie jak dane identyfikacyjne, dane adresowe, informacje o członkach rodziny, historii zatrudnienia i wykształceniu.

 

 

 

CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI

–Blok czasu pracy zawiera wszelkie dane dotyczące czasu pracy oraz normy czasu pracy pracownika. Zbiorczą informację pracownik otrzymuje w postaci statystyki czasu pracy, która zawiera szczegółowe dane ilościowe odnośnie wypracowanej ilości nadgodzin oraz godzin nocnych.

 

 

 

LIMITY NIEOBECNOŚCI

 

 

ZESTAWIENIE CZASU PRACY

 

 

 

WNIOSKI O NIEOBECNOŚĆ

–Lista wnioski o nieobecności zawiera listę wprowadzonych wniosków o urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, delegację  oraz pozwala na wprowadzanie przez użytkownika kolejnych wniosków. Na tym formularzu kierownik może zmieniać statusy wniosków tj. zatwierdzać, odrzucać, przywracać.

 

 

 

PULPIT PRACOWNIKA

Poznaj najważniejsze funkcje modułu.

PULPIT PRACOWNIKA

Aplikacja umożliwia pracownikowi pełen wgląd do własnych danych kadrowych, danych dotyczących czasu pracy, wykorzystania limitów urlopowych. Pracownik z poziomu pulpitu może składać wnioski urlopowe, przeglądać dane dotyczące wypłat, jak i również deklaracji podatkowych.

Pulpit Pracownika zbudowany jest z 9 zakładek:

 

 

LIMITY NIEOBECNOŚCI

 

 

 

 

PLANOWANE NIEOBECNOŚCI

 

 

 

 

ZADANIA I WNIOSKI

–Formularz zawiera listę wprowadzonych wniosków o nieobecności oraz pozwala na wprowadzanie przez użytkownika kolejnych wniosków. Wnioski można filtrować przy pomocy dostępnych filtrów tj.: rodzaj ( Status: Wszystkie, Odrzucone, Anulowane, Oczekujące, Zaakceptowane ) lub okres .

 

 

 

 

POWIADOMIENIA

–W powiadomieniach widoczne są w postaci listy aktywne zadania pracownika z zakładki 'Zadania pracownika’, czyli przykładowo informacje o zatwierdzonych przez przełożonych wnioskach, informacje o konieczności zastępowania nieobecnego pracownika (pracownik, którego mamy zastępować musi mieć wskazane nasze imię i nazwisko w parametrze „Osoba zastępująca”‚ na kartotece na zakładce Etat / Umowa o pracę ) . O tym, że pracownik ma wyznaczone zadanie informuje przy ikonie dzwoneczka na czerwono zaznaczona liczba.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !

12 + 10 =