FUNKCJONALNA

 FUNKCJONALNA

Frma to żywy organizm, którego strukturę system enova łatwo odwzorowuje. Przedsiębiorstwo wykorzystuje zawsze 100% możliwości programu. A kiedy firma się rozwija – rośnie razem z nią.

 

MODUŁOWA

System buduje się z modułów przeznaczonych dla każdego działu firmy, określając liczbę potrzebnych stanowisk pracy. Występują one w kilku wariantach funkcjonalnych, tak aby odpowiadały aktualnym potrzebom firmy. Rozszerzenie funkcjonalności jest dostępne od ręki.

SKALOWALNA

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację łatwo rozbudować w odpowiedzi na nowe wymagania wobec systemu lub rosnące zatrudnienie. Moduły są wybierane spośród trzech wariantów funkcjonalnych: platynowego dla firm dużych, o ugruntowanej pozycji na rynku, złotego dla średnich, rozwijających się przedsiębiorstw oraz srebrnego – idealnego w początkowej fazie rozwoju firmy.

 

AKTUALNA

Enova jest  zawsze na bieżąco ze sprawdzonymi trendami w danych obszarach biznesowych oraz zgodna z polskim prawem.

 

 

PERSONALIZOWANA

Firma otrzymuje środowisko do sprawnego zarządzania i działania. Enova funkcjonuje w firmach handlowych, produkcyjnych, transportowych, usługowych, sprawdza się w administracji i użyteczności publicznej, a także outsourcingu.

 

INTELIGENTNA

Aplikacja należy do kategorii systemów specjalistycznych – wspiera podejmowanie decyzji, a także pomaga w rozwiązywaniu nawet złożonych zagadnień biznesowych.