poznaj bliżej enova365

Jak system ERP enova365 generuje wartości i korzyści dla Klientów?

 • oszczędność czasu
 • obniżenie kosztów
 • zwiększenie wydajności pracy
 • lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zwiększenie zysków
 • szybki dostęp do bieżących informacji
 • sprawna wymiana danych wewnątrz firmy – działy i oddziały
 • automatyczna wymiana danych pomiędzy różnymi systemami
 • polski system dostosowany do polskich przepisów

Moduły systemu ERP enova365 – Moduł Handel

 • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby dokumentów
 • definiowalne nagłówki dokumentów
 • elastyczny mechanizm obsługi faktur zaliczkowych
 • umowy cykliczne i dostawy oraz ich fakturowanie
 • edycja nazw towarów i dodatkowe opisy na dokumentach
 • rozbudowana obsługa kodów kreskowych
 • zamienniki towarów
 • definiowalne jednostki miary, domyślna jednostka miary dla kartotek, alternatywne jednostki miary, definiowalne przeliczniki między jednostkami miary

Moduły systemu ERP enova365 – Moduł Księgowość

 • otwartość – importy i exporty również do excel
 • ergonomia – listy i podlisty, matryce, rozszerzone definicje dokumentów
 • ułatwienia – zestawienia księgowe, e-deklaracje, dekrety, RMK
 • zabezpieczenia – weryfikatory, ostrzeganie o edycji

Moduły systemu ERP enova365 – Moduł CRM

 • integracja z ERP
 • wprowadzanie danych tylko raz
 • dostęp do wszystkich danych o kontrahencie w jednym miejscu
 • „przenikanie” się funkcjonalności CRM i innych modułów
 • konfigurowalność
 • definicje zadań, zdarzeń, projektów, urządzeń
 • prawa dostępu
 • cechy i taski

Moduły systemu ERP enova365 – Moduł Kadry i Płace

 • rozbudowana, posiadająca układ menu ewidencja osobowa pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe
 • dowolna możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej firmy
 • rozliczenie pracowników etatowych, zleceniobiorców i właścicieli oraz osób z nimi współpracujących
 • definiowalny system algorytmów płacowych pozwala „uszyć na miarę” konfigurację elementów wynagrodzeń
 • wbudowany mechanizm korekt: nieobecności, błędnie wypłaconych elementów wynagrodzeń

Moduły systemu ERP enova365 – Rozwiązania autorskie

 • moduł integracji enova365 z systemem AS/400 (handel, płatności)
 • moduł wymiany danych z firmami spedycyjnymi (schenker)
 • moduł wymiany danych z systemem sage symfonia
 • automatyczne powiadamianie o płatnościach
 • system rozliczeń pracowniczych
 • automaty dla działów HR
 • dziennik podawczy
 • system obsługi floty